تبلیغات
...welcome to dariushekabir - خاموشی
پنجشنبه 14 مرداد 1389

خاموشی

   نوشته شده توسط: داریوش    

سكوت صدای نگفته هاست

سكوتم را باور كن

نگاه سكوت گویاست

نگاهم را دریاب

 

 تو مپندار كه خاموشی من

        هست برهان فراموشی من


کد موزیک می خوای؟