تبلیغات
...welcome to dariushekabir - مرا چگونه می شناسی
چهارشنبه 31 شهریور 1389

مرا چگونه می شناسی

   نوشته شده توسط: داریوش    

مرا از شعر هایم میشناسی

مرا از غصه هایم می شناسی

اگر یک شب به بالینم بیایی

مرا از ناله هایم می شناسی

تو را از چشم هایت می شناسم

تو را از ان نگاهت می شناسم

سخن هرگر نگفتی با من اما

تو را از ان صدایت می شناسم

 


کد موزیک می خوای؟