تبلیغات
...welcome to dariushekabir - نیمکت های دنیا را چه بد چیده اند...!!!
سه شنبه 25 بهمن 1390

نیمکت های دنیا را چه بد چیده اند...!!!

   نوشته شده توسط: داریوش    

تو آنجا...

من اینجا!

نیمکت های دنیا را چه بد چیده اند...!!!

 

با عشق به من٬ به من خیانت کردی...

دل دادم و تو رد امانت کردی!!!

رفتی و چه آسوده ز من دل کندی...!

"هردو قلمت خرد"!!! اگر برگردی...


کد موزیک می خوای؟